z

About Us

O firmie

Oferujemy Państwu usługi dotyczące szeroko pojętego rynku nieruchomości:

 • wyceny nieruchomości,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • kredyty na zakup nieruchomości,
 • doradztwo inwestycyjne,Posiadamy niezbędne uprawnienia do występowania na rynku nieruchomości:
 • uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego (świadectwo nr 696 Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dawne  Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa). Uprawnienia te posiadamy od marca 1994 roku.
 • licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami (licencja nr 354 Urzędu Mieszklanictwa i Rozwoju Miast)
 • biegły sądowy w zakresie obrotu nieruchomościami
 • biegły rewident wpisany na listę Ministra Finansów (nr 905/5437)
 • Dyplomowany Doradca Komercyjnych Inwestycji (CCIM-Certified Commercial Investment Member), świadectwo nr 14 927

  Naszym klientom zapewniamy 100 % BEZPIECZEŃSTWO zawieranych transakcji.

  Czynimy to przede wszystkim poprzez:

 • w związku z wykonywaniem zawodu pośrednika oraz rzeczoznawcy majątkowego jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnoprawnej,
 • długoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości (działamy od 1992 roku).
 • regularnie uczestniczymy w sympozjach i kursach specjalistycznych,

  Jesteśmy członkami następujących organizacji zawodowych:
 • Polska Federacja Rynku Nieruchomości
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Do tej pory wykonywaliśmy zlecenia między innymi dla:

Getin Bank SA
Millenium BIG Bank SA
Sieć telefonii komórkowej PLAY
Sieć telefonii komórkowej ERA GSM
Telekomunikacja Polska SA
Bank PEKAO SA
Wielkopolski Bank Kredytowy SA
Towarzystwo Ubezpieczeniowe HESTIA
TP Ditel,
WPHW Piła
INVEST BANK SA
Bank PKO BP SA
Philips Lighting Poland
Sieć telefonii komórkowej PLUS GSM
Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR

Obsługę prawną dla naszej firmy prowadzi Kancelaria Radców Prawnych Bębas, Lipiński, Czyżyk, Makarski (www.kancelaria-blcm.pl)

Obsługę spraw podatkowych dla naszej firmy prowadzą licencjonowani doradcy podatkowi: Alicja Rzemykowska (licencja nr 10 431) i Tadeusz Iwański (licencja nr 10 487).

Posiadamy oddziały w POZNANIU, PILE, CHODZIEŻY, CZARNKOWIE, WAŁCZU i WĄGROWCU!

Nasze biuro jest uczestnikiem MLS PIŁA!

 

Pracownicy

 

   Krzysztof Furman

Krzysztof Furman, absolwent Politechniki Gdańskiej, pośrednik w obrocie nieruchomościami nr 354, rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 696, biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości, członek Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach wcześniejszych: członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla pośredników w obrocie nieruchomościami, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami, wiceprezes Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W 2005 r. otrzymał Brązową Nagrodę Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. W 2010 r. brał czynny udział w utworzeniu Konsorcjum MLS PIŁA NIERUCHOMOŚCI. Od 2011 r. członek National Association of Realators niewiększego międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów rynku nieruchomości.

 

  

   Marcin Kelich

Absolwent PWSZ w Pile, o specjalności Zarządzania Małymi Średnimi Przedsiębiorstwami. Posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 18176. Od blisko dziesięciu lat pracuje w zawodach związanych obsługą klienta. Doświadczenie zdobywał w największych pilskich firmach handlowych. Aktualnie pracuje w Biurze Obrotu Nieruchomościami Furman na stanowisku specjalisty ds. nieruchomości. Stale podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje. Ukończył kurs ABC Asystenta Pośrednika co potwierdza posiadane świadectwo PFRN nr 5/1P/2007. Dodatkowo odbył szkolenia w zakresie "Psychologii sprzedaży - nowoczesne sposoby pozyskiwania klienta" oraz "Nowoczesne sposoby pozyskiwania i sprzedaży nieruchomości". Legitymuje się międzynarodowym certyfikatem umiejętności obsługi komputerów ECDL. W 2009 r. ukończył Studium Podyplomowe "Gospodarka Nieruchomościami" o specjalności "Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

   Magdalena Kittel

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku zarządzanie i marketing, specjalizacja: inwestycje i nieruchomości. Posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 18178. W 2011 ukończyła Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami w Wyższej Szkole Bankowej o specjalności Pośrednictwo Nieruchomości. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe Komunikacja w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu. Odbyła szereg praktyk w sektorze bankowości oraz instytucji publicznych, a także szkoleń z zakresu nieruchomości, m.in.: "Zagadnienia geodezyjne w obrocie nieruchomościami", "Psychologia sprzedaży - sztuka pozyskiwania klienta". Od września 2007 roku w oddziale chodzieskim Nieruchomości Furman. Zajmowała się pośrednictwem w sprzedaży, kupnie, najmie: mieszkań, domów, gruntów i nieruchomości komercyjnych. Od 2010 roku na stanowisku specjalisty ds. nieruchomości w Pile. Zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań.

   Michał Paterski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej oraz Studiów Podyplomowych "Gospodarka Nieruchomościami" Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W biurze "Nieruchomości Furman" pracuje od 2006r na stanowisku pośrednika w obrocie nieruchomościami - licencja nr 15 015. Uczestnik kursu "ABC Asystenta Pośrednika" zrealizowanego przez Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomości Pomorza i Kujaw ( świadectwo nr 09/1P/2007) oraz szkolenia "Psychologia sprzedaży - sztuka pozyskiwania klienta". Specjalizuje się w sprzedaży działek budowlanych i domów.

   Marta Walińska

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Obrotu Nieruchomościami, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zdobyła w międzynarodowej firmie na stanowisku Koordynatora Sprzedaży oraz w firmie produkcyjnej kierując działem personalnym. Odbyła również szereg szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz doradztwa kredytowego.
W firmie Nieruchomości Furman od 2009 r. Początkowo pracowała na stanowisku Specjalisty ds. kredytowych, następnie jako Agent nieruchomości specjalizujący się w sprzedaży mieszkań, działek, domów oraz nieruchomości komercyjnych.
Posiada licencję Pośrednika w obrocie nieruchomościami (licencja nr 16563). Obecnie kieruje oddziałami w Czarnkowie i Chodzieży.

   Dominika Niedbalska

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej, przez 4 lata pracowałam w firmie będącej liderem w branży yellow pages, gdzie pełniąc obowiązki specjalisty ds. sprzedaży oraz koordynatora grupy telesprzedaży zdobyłam umiejętności dotyczące pozyskiwania klientów. Głównym zadaniem koordynatora jako kierownika była realizacja planów, rozdzielanie oraz monitorowanie pracy, tak aby cel został osiągnięty. Obecnie pracuje w oddziale chodzieskim Nieruchomości Furman na stanowisku Specjalisty ds. nieruchomości.

   Mariola Wajs

Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Złotwie. Od 1991 roku pracuje w zawodach związanych z obsługą klienta. Doświadczenie zdobyła w firmach motoryzacyjnych: Fiat, Toyota .Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń: "Technika sprzedaży", "Sprzedaż dla satysfakcji klienta". Obecnie w Nieruchomościach Furman na stanowisku specjalisty d.s. obsługi klienta

 
 

    Kinga Kędziora

Absolwentka gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.Przez cały okres nauki wyróżniana stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Obecnie uczęszcza na studia magisterskie z zakresu administracji – specjalność finanse publiczne. Posiada certyfikat z języka rosyjskiego. W chwili obecnej zatrudniona w oddziale chodzieskim Nieruchomości Furman na stanowisku specjalisty d.s. obsługi klienta i doradcy kredytowego.

   Bartosz Buława

Absolwent  Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu; kierunek pedagogika; specjalność: Doradztwo personalno – zawodowe. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobył na stanowiskach związanych z obsługą klienta oraz obsługą biura. Obecnie w firmie Nieruchomości Furman zajmuje stanowisko specjalisty ds. obsługi klienta w oddziale czarnkowskim.

   Robert Nagrodzki

Absolwent WSOWŁ w Zegrzu inżynier systemów telekomunikacji, w 2007 roku absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie mgr bezpieczeństwa narodowego. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości. Do końca 2010 roku oficer Wojska Polskiego. Od stycznia 2011 własna działalność gospodarcza.

   Roman Wiśniewski

Absolwent: WOSR - inżynier radiotechnik, Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego - mgr ekonomii, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego - studia doktoranckie, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego – studia podyplomowe o kierunku „Rynek Nieruchomości” (wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami), Administrator Przedstawicielstwa Wałeckiego ANR w Wałczu w latach 1999-2004, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu w latach 2005-2008. Licencja Zarządcy Nieruchomości nr 11845. Działalność gospodarcza od roku 2002, Członek Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu, Autor wielu publikacji naukowych z dziedziny ekonomii.

   Mariola Liberska

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej, wydział Marketingu i Zarządzania – specjalność: Ekonomia Menedżerska. Od 2001 roku pracuje w profesjach związanych z obsługa klienta. Pełniła funkcję kierowniczą w firmie udzielającej kredyty, gdzie koordynowała pracę zespołu 4-osobowego. Poprzez 2-letni kontrakt w kraju afrykańskim (Ghana) zdobyła doświadczenie międzynarodowe. Obecnie pracuje na stanowisku specjalisty ds. nieruchomości w oddziale Nieruchomości Furman w Czarnkowie

   Agnieszka Mysiak

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Humanistycznego kierunku Międzynarodowe Stosunki Handlowe  w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła na stanowiskach związanych z obsługą klienta oraz obsługą administracyjną biura w firmie produkcyjnej. Obecnie pracuje w oddziale w Wągrowcu na stanowisku specjalisty ds. nieruchomośc.

 

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

accept