Pracownicy

Pracownicy

   Krzysztof Furman

Krzysztof Furman, absolwent Politechniki Gdańskiej, pośrednik w obrocie nieruchomościami nr 354, rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 696, biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości, członek Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach wcześniejszych: członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla pośredników w obrocie nieruchomościami, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami, wiceprezes Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W 2005 r. otrzymał Brązową Nagrodę Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. W 2010 r. brał czynny udział w utworzeniu Konsorcjum MLS PIŁA NIERUCHOMOŚCI. Od 2011 r. członek National Association of Realators niewiększego międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów rynku nieruchomości.

 

    Joanna Borek

Jest licencjonowanym pośrednikiem w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z numerem licencji 17262 oraz licencjonowanym zarządcą nieruchomościami nr licencji 24755. Jest absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku z tytułem magistra. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - Gospodarka Nieruchomościami, o specjalności Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Ukończyła również studia podyplomowe na Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie na Wydziale Ekonomii w zakresie Zarządzanie nieruchomościami. Brała udział w „Zintegrowanym treningu umiejętności osobistych” organizowanym przez Doradztwo Personalne i Organizacyjne „Soulinvest” sp. z o.o. w Gdańsku. Ukończyła szkolenia: „Psychologii sprzedaży - sztuka pozyskiwania klienta”, szkolenie z „Egzekucji z nieruchomości oraz skargi pauliańskiej w systemie prawnym”, szkolenie „Kompendium wiedzy z prawa budowlanego”, seminarium „Sprzedaż działek budowlanych i gruntów rolnych”, szkolenie „Skuteczność i efektywność, czyli jak zarządzać sobą w czasie”. Od 2006 roku zajmuje się obrotem nieruchomościami. Ukończyła szkolenie "Podstawy Home Stagingu oraz organizacji Open House"

   Marcin Kelich

Absolwent PWSZ w Pile, o specjalności Zarządzania Małymi Średnimi Przedsiębiorstwami. Posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 18176. Od blisko dziesięciu lat pracuje w zawodach związanych obsługą klienta. Doświadczenie zdobywał w największych pilskich firmach handlowych. Aktualnie pracuje w Biurze Obrotu Nieruchomościami Furman na stanowisku specjalisty ds. nieruchomości. Stale podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje. Ukończył kurs ABC Asystenta Pośrednika co potwierdza posiadane świadectwo PFRN nr 5/1P/2007. Dodatkowo odbył szkolenia w zakresie "Psychologii sprzedaży - nowoczesne sposoby pozyskiwania klienta" oraz "Nowoczesne sposoby pozyskiwania i sprzedaży nieruchomości". Legitymuje się międzynarodowym certyfikatem umiejętności obsługi komputerów ECDL. W 2009 r. ukończył Studium Podyplomowe "Gospodarka Nieruchomościami" o specjalności "Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

 

 

  Iwona Kulczyńska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziała Zarządzania, specjalność: Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami.
Od 2009 roku pracowała w Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego PROFIT s.c. w Pile na stanowisku Specjalisty ds. bazy danych. W latach 2011 – 2012 pracowała w Nieruchomościach – Furman w Pile  na stanowisku Specjalisty ds. nieruchomości. Do jej obowiązków należała sprzedaży i wynajem nieruchomości komercyjnych. W imieniu Nieruchomości Furman prowadziła projekt dla Banku PKO BP SA w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz renegocjacji warunków umów najmu i negocjacji stawek czynszu.
W 2011 r. ukończyła Studium Podyplomowego „Gospodarka Nieruchomościami”, specjalność: wycena nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2012 roku ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie na kierunku: zarządzanie nieruchomościami.  Od października 2012 r. prowadzi oddział Nieruchomości Furman w Wągrowcu.

 

 

   Dominika Niedbalska

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej, przez 4 lata pracowałam w firmie będącej liderem w branży yellow pages, gdzie pełniąc obowiązki specjalisty ds. sprzedaży oraz koordynatora grupy telesprzedaży zdobyłam umiejętności dotyczące pozyskiwania klientów. Głównym zadaniem koordynatora jako kierownika była realizacja planów, rozdzielanie oraz monitorowanie pracy, tak aby cel został osiągnięty. W listopadzie 2014 uzyskała licencję w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 21608, Obecnie pracuje w oddziale chodzieskim Nieruchomości Furman na stanowisku Pośrednika w obrocie nieruchomościami.

   Katarzyna Pudłowska

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Ekonomii, specjalność Finanse i Polityka Pieniężna na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w: banku, firmie ubezpieczeniowej oraz biurze handlowym firmy produkcyjnej. W czerwcu 2017 roku uzyskałam licencję w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 23346. Obecnie pracuję w Oddziale czarnkowskim Nieruchomości Furman na stanowisku pośrednika w obrocie nieruchomościami. p>

  Michał Paterski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej oraz Studiów Podyplomowych "Gospodarka Nieruchomościami" Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W biurze "Nieruchomości Furman" pracuje od 2006r na stanowisku pośrednika w obrocie nieruchomościami - licencja nr 15 015. Uczestnik kursu "ABC Asystenta Pośrednika" zrealizowanego przez Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomości Pomorza i Kujaw ( świadectwo nr 09/1P/2007) oraz szkolenia "Psychologia sprzedaży - sztuka pozyskiwania klienta".

   Marcin Barański

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania, specjalność: Inwestycje i nieruchomości. Już w trakcie studiów zdobywał pierwsze doświadczenie na rynku nieruchomości. Od 2012 roku pracował w zawodach związanych z obsługą klienta. Między innymi w sektorze bankowym oraz jako specjalista ds. sprzedaży w jednym z pilskich salonach samochodowych. Obecnie w Firmie Nieruchomości Furman, zajmuje stanowisko Specjalisty ds. nieruchomości.

   Katarzyna Poprawa

Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, wydział: zarządzanie, specjalność:  logistyka w zarządzaniu.
Od 2005 roku Doradca Klienta Indywidualnego, później Specjalista ds. Nieruchomości w Banku BPH S.A. we Wrocławiu. Umiejętności w obszarze bankowości doskonaliła w BRE Banku Oddział Bankowości Detalicznej Multibank S.A.  jako Specjalista ds. Sprzedaży, zajmowała się doradztwem w zakresie kredytów hipotecznych oraz ścisłą współpracą z biurami nieruchomości oraz deweloperami.  Szkoliła pośredników z zakresu kredytów hipotecznych.  Prowadziła własną działalność Pośrednictwa Kredytowego we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Szkolenia Umiejętności Sprzedaży Doradczej oraz  Certyfikat z Warszawskiego Instytutu Bankowości: Komunikacja i współpraca w zespole. Uczestniczka szkoleń: Współpraca w ramach grupy, Umiejętności efektywnej komunikacji oraz Efektywne zarządzanie czasem. W Nieruchomości Furman w Wągrowcu pracuje na stanowisku specjalisty ds. nieruchomości.

  Magdalena Robakowska
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych, kierunek biologia. Ostatnie lata zawodowe związane były z branżą farmaceutyczną. Dzięki pracy na stanowisku związanym ze sprzedażą odbyła szereg szkoleń udoskonalających pracę z klientem m.in.: "Psychologia komunikacji, budowanie zespołu i utrzymywanie relacji z klientami i współpracownikami", "Analiza transakcyjna, jako droga do budowania relacji z klientami", "Doskonalenie umiejętności handlowych". Obecnie w Firmie Nieruchomości Furman zajmuje stanowisko Specjalisty ds. nieruchomości.

   Anna Sierhej

Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Pile w zawodzie Technik Ekonomista o specjalności Finanse i Rachunkowość. Ukończyła szkolenie w zakresie „Standardów Obsługi Klienta” organizowany przez Ośrodek Szkolenia Handlowców w Warszawie. Uczestniczyła w „Kursie kasjerów oraz rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych” organizowanym przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach. Prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie Pośrednictwa Finansowego oraz transportu przewozowego. Ostatnio zatrudniona na stanowisku administracyjnym w firmie zajmującej się sprzedażą produktów spożywczych. Od 2012 r zatrudniona w Lokum Pośrednictwo Mieszkaniowe, na stanowisku Specjalisty ds. obsługi klienta. Obecnie w Nieruchomości Furman, na stanowisku Specjalista ds. obsługi klienta.

   Karina Szymańska

Absolwentka Technikum Rolniczego w Gołańczy i Technikum BHP w Pile. Od 2004 roku związana z handlem i sprzedażą – doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi pracując jako doradca finansowy i menedżer sieci pizzerii, kierownik stacji paliw Orlen, zastępca kierownika sklepu Lidl oraz prowadząc własną działalność gospodarczą. W czerwcu 2017 roku uzyskała licencję w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 23345. Od kwietnia 2016 roku pracuje w chodzieskim oddziale Nieruchomości Furman na stanowisku Pośrednika w obrocie nieruchomościami.

   Marta Walińska

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Obrotu Nieruchomościami, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zdobyła w międzynarodowej firmie na stanowisku Koordynatora Sprzedaży oraz w firmie produkcyjnej kierując działem personalnym. Odbyła również szereg szkoleń z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz doradztwa kredytowego.
W firmie Nieruchomości Furman od 2009 r. Początkowo pracowała na stanowisku Specjalisty ds. kredytowych, następnie jako Agent nieruchomości specjalizujący się w sprzedaży mieszkań, działek, domów oraz nieruchomości komercyjnych.
Posiada licencję Pośrednika w obrocie nieruchomościami (licencja nr 16563). Obecnie kieruje oddziałami w Czarnkowie i Chodzieży.

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem